balenciaga 2011春季新出的包跟以往好不一樣,

好年輕活潑,

色彩好鮮豔喔!

絕對顛覆以往大家對機車包的感覺!

 

現在就讓我貼給大家看看吧!

 

balenciagabalenciaga-2011-spring-handbags-17.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-2.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-3.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-10.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-4.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-9.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-39.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-32.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-5.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-13.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-15.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-18.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-23.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-24.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-25.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-28.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-40.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-45.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-6.jpgbalenciaga 2011balenciaga-2011-spring-handbags-11.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-12.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-14.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-16.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-19.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-20.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-21.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-22.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-27.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-29.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-30.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-31.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-33.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-34.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-35.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-36.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-37.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-40.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-41.jpgbalenciaga 2011balenciaga-2011-spring-handbags-43.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-44.jpgbalenciaga-2011-spring-handbags-46.jpg